LaTeX 演算子、数学記号、文字

LaTeX
スポンサーリンク

[mathjax]

LaTeX での演算子、数学記号、ギリシャ文字などの表記方法です。

 

演算子等

演算子等のラテフ表記。

 

\(+\) \(\cdots\)  +

\(- \)    \(\cdots\)  –

\(\pm\)   \(\cdots\)     \pm

\(\times\)    \(\cdots\) \times 

\(\div\) \(\cdots\)    \div

\(\geq\)   \(\cdots\)     \geq

\(\leq\)     \(\cdots\)     \leq

\(\ll\)     \(\cdots\)     \ll

\(\gg\)     \(\cdots\)     \gg

 \(\neq\)      \(\cdots\)     \neq

\(\perp\)   \(\cdots\)    \perp

\(\parallel\)   \(\cdots\)    \parallel

\(|x|\)    \(\cdots\)     \|x|

\(\left| \displaystyle\frac{x}{y} \right| \) \(\cdots\)     \left| \displaystyle\frac{x}{y} \right|

\(\angle A\)   \(\cdots\)     \angle A

\(30^\circ \)    \(\cdots\)   30^\circ

\(\forall \)         \(\cdots\)   \forall

\(\exists\)      \(\cdots\)   \exists

 \(\Rightarrow\)  \(\cdots\)    \Rightarrow

\(\equiv\)      \(\cdots\)   \equiv

 \(\Leftrightarrow\)  \(\cdots\)    \Leftrightarrow

 \(\dot{x}\)    \(\cdots\)    \dot{x}

 \(\ddot{x}\)    \(\cdots\)    \ddot{x}

 \(\overline{x}\)    \(\cdots\)    \overline{x}

\(\ni\)    \(\cdots\)    \ni

\(\in\)    \(\cdots\)    \in

\(\cup\)    \(\cdots\)    \cup

\(\cap\)    \(\cdots\)    \cap

\(\subset\)    \(\cdots\)    \subset

\(\supset\)    \(\cdots\)    \supset

\(\subseteq\)    \(\cdots\)    \subseteq

\(\supseteq\)    \(\cdots\)    \supseteq

\(\propto\)    \(\cdots\)    \propto

\(\cong\)    \(\cdots\)    \cong

\(\bigl(\bigr)\)       \(\cdots\)      \bigl(\bigr)

\(\biggl(\biggr)\)       \(\cdots\)      \biggl(\biggr)

\(\emptyset\) \(\cdots\) \emptyset

\(\langle \rangle\) \(\cdots\) \langle \rangle

\(\{\) \(\cdots\) \{

\(\top\) \(\cdots\) \top

\(\mid\) \(\cdots\) \mid   (集合区切る)

 

 

 

数学記号

数学記号のラテフ表示。

 

根号

 \(\sqrt x\)      \(\cdots\)       \sqrt x

 \(\sqrt [n]{x}\)      \(\cdots\)       \sqrt [n]{x}

 

分数

\(\frac{2}{x}\)   \(\cdots\)    \frac{2}{x}

 \(\displaystyle\frac{2}{x}\)   \(\cdots\)    \displaystyle\frac{2}{x}

 

総和

\(\sum_{i=1}^{n} x_i\)  \(\cdots\) sum_{i=1}^{n} x_i 

 \(\displaystyle\sum_{i=1}^{n} x_i\)    \(\cdots\)    \displaystyle\sum_{i=1}^{n} x_i

\(\displaystyle\sum_{m=1}^{\infty}\)  \(\cdots\)   \displaystyle\sum_{m=1}^{\infty}

 

総乗

\(\prod_{i=1}^{n} x_i \)     \(\cdots\)     prod_{i=1}^{n} x_i 

 \(\displaystyle\prod_{i=1}^{n} x_i \)     \(\cdots\)       \displaystyle\prod_{i=1}^{n} x_i 

 

組み合わせ

\(_{n}C_{r}\)      \(\cdots\)      _{n}C_{r}

\({}_n \mathrm{C}_r\)      \(\cdots\)      {}_n \mathrm{C}_r

 

三角関数

\(\sin x\)   \(\cdots\)    \sin x

\(\cos x\)   \(\cdots\)    \cos x

\(\tan x\)   \(\cdots\)    \tan x

\(\arcsin x\)   \(\cdots\)    \arcsin x

\(\sinh x\)   \(\cdots\)    \sinh x

 

対数

\(  2^{n}  \)    \(\cdots\)     2^{n}

 \(  \exp(x)  \)    \(\cdots\)     \exp(x)

 

対数

\( \log_{2} x \)  \(\cdots\)    \log_{2} x

 

微分

\(  f’ (x)  \)    \(\cdots\)     f’ (x)

\(  f^{(3)}(x)  \)    \(\cdots\)     f^{(3)}(x)

\(\displaystyle\frac{\partial f}{\partial x}\)    \(\cdots\)    \displaystyle\frac{\partial f}{\partial x}

 

積分

\(\int_{a}^{b} f(x) dx\)   \(\cdots\)    \int_{a}^{b} f(x) dx

\(\displaystyle\int_{a}^{b} f(x) dx\)   \(\cdots\)    \displaystyle\int_{a}^{b} f(x) dx

 

\(\displaystyle\iint f(x) dx\)   \(\cdots\)    \displaystyle\iint f(x) dx

 

\(\displaystyle\iiint f(x) dx\)   \(\cdots\)    \displaystyle\iiint f(x) dx

\(\displaystyle\oint f(x) dx\)   \(\cdots\)    \displaystyle\oint f(x) dx

 

場合分け

\(x=\begin{cases} 0 & (x=1)\\ 1 & (x\neq 1) \end{cases}\) 

 

数列

 \( a_{n} \)    \(\cdots\)    a_{n}

 

ベクトル

\(\vec{a}\)    \(\cdots\)   \vec{a}

\(\overrightarrow{AB}\)   \(\cdots\)  \overrightarrow{AB}

\( \boldsymbol{k}\) \(\cdots\)  \boldsymbol{k}

 

極限

\(\lim_{n\to \infty}\)    \(\cdots\)     \lim_{n\to \infty}

\(\displaystyle \lim_{n\to \infty}\)    \(\cdots\)  \displaystyle \lim_{n\to \infty}

 

変換

\(\mathcal{F}[g(t)]\)   \(\cdots\)      \mathcal{F}[g(t)]

\(\mathcal{L}[g(t)]\)   \(\cdots\)      \mathcal{L}[g(t)]

 

ベクトル解析

\(\mathrm{grad} \psi\)   \(\cdots\)  \mathrm{grad} \psi

\(\mathrm{div}\)    \(\cdots\)    \mathrm{div}

\(\mathrm{rot}\)    \(\cdots\)    \mathrm{rot}

 

行列

\(\left( \begin{array}{ccc} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{array} \right) \)   →

 

\(\verb|\left( \begin{array}{ccc} |\)

\(\verb|a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{array} \right)|\)   

 

\(A =\begin{pmatrix}
a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\
a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn}
\end{pmatrix}\)    →

 

\(\verb|A =\begin{pmatrix}|\)
\(\verb|a_{11} & a_{12} & \ldots & a_{1n} \\|\)
\(\verb|a_{21} & a_{22} & \ldots & a_{2n} \\|\)
\(\verb|\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\|\)
\(\verb|a_{n1} & a_{n2} & \ldots & a_{nn}|\)
\(\verb|\end{pmatrix}|\)

 

※右クリック→Show Math As→ TeX Commands でも見れる。

 

 

 

ギリシャ文字

ギリシャ文字のラテフ表記。

 

小文字

\(\alpha\)     \(\cdots\)      \alpha

\(\beta\)        \(\cdots\)       \beta

\(\gamma\)        \(\cdots\)       \gamma

\(\delta\)        \(\cdots\)       \delta

\(\epsilon\)   \(\cdots\)   \epsilon

\(\zeta\)   \(\cdots\)   \zeta

\(\eta\)   \(\cdots\)   \eta

\(\theta\)   \(\cdots\)    \theta

\(\iota\)   \(\cdots\)    \iota

\(\kappa\)   \(\cdots\)    \kappa

\(\lambda\)   \(\cdots\)    \lambda

\(\mu\)   \(\cdots\)   \mu

\(\nu\)   \(\cdots\)   \nu

\(\xi\)   \(\cdots\)    \xi

\(\omicron\)   \(\cdots\)    \omicron

\(\pi\)     \(\cdots\)        \pi

\(\rho\)    \(\cdots\)   \rho

\(\sigma\)   \(\cdots\)    \sigma

\(\tau\)   \(\cdots\)    \tau 

\(\upsilon\)   \(\cdots\)    \upsilon 

\(\phi\)   \(\cdots\)  \phi

\(\chi\)   \(\cdots\)    \chi

\(\psi\)   \(\cdots\)  \psi

\(\omega\)   \(\cdots\)  \omega

 

大文字

\(\Delta\)        \(\cdots\)       \Delta

\(\Gamma\)        \(\cdots\)       \Gamma

\(\Pi\)        \(\cdots\)       \Pi

\(\Phi\)        \(\cdots\)       \Phi

\(\Omega\)        \(\cdots\)       \Omega

\(\Theta\)        \(\cdots\)       \Theta

 

おまけ

\(\nabla\)        \(\cdots\)       \nabla

\(\cdots\)    \(\cdots\)        \cdots

\(\ldots\)    \(\cdots\)        \ldots

\(\hbar\) \(\cdots\) \hbar

\(\ell\) \(\cdots\) \ell

\(\varepsilon\)   \(\cdots\)   \varepsilon

\(\varphi\)   \(\cdots\)  \varphi

そのまま表示 \(\cdots\)  \verb||  

 

タイトルとURLをコピーしました